o
CNpoza

Główną działalnością naszej firmy są membrany filtracyjne PTFE, membrany tekstylne PTFE i inne materiały kompozytowe PTFE.Membrany PTFE są szeroko stosowane w tkaninach do odzieży wierzchniej i funkcjonalnej, a także stosowane w eliminacji pyłu atmosferycznego i filtracji powietrza, filtracji cieczy.Mają także doskonałą wydajność w elektronice, medycynie, żywności, inżynierii biologicznej i innych gałęziach przemysłu.Wraz z rozwojem technologii i zastosowań membrana PTFE będzie miała korzystne perspektywy w oczyszczaniu ścieków, oczyszczaniu wody i odsalaniu wody morskiej itp.

aktualności i informacje